Forum: Åpent forum

Æres skal den som æres bør.

Stor takk til Lars Berg for innsatsen her på Stjørdalsbilder.
Han har bidratt til mange gode mimrestunder for oss gamle Stjørdalinger.
Håper du snart er tilbake Lars.

Stjørdalsbilder

Jeg har i dag fått låne mange bilder av Leif Kristoffersen. Når jeg har skannet dem vil jeg begynne å legge dem ut. Det er fint med variasjon da de bildene jeg har igjen fra Stjørdalens Blads arkiv kun er bilder fra stjørdalsk sportsliv.
Hvis det er flere som har bilder liggende, men mangler utstyr for skanning, så tar jeg gjerne i mot dem slik at leserne av Stjørdalsbilder kan få se dem.
Mitt telefonnummer er 91139786.

Bilder fra Stjørdalens Blads arkiv.

Alle bildene jeg har lagt ut hittil har vært positive bilder (dvs. fremkalte bilder). Arkivet består også av mye negativ film. For å kunne se hva som er på negativene trenger jeg et apparat hvor negativ film blir lagt inn og gjør dem om til positiver.Jeg vet at slike apparater finnes. Er det noen av dere som vet hvor slike apparater kan skaffes fra?
Jeg vet også at et slikt apparat var i bruk i lokal TV på tidlig 90 tall. Er det noen som vet hvor det er blitt av?
For å legge ut flere bilder er jeg avhengig av et slikt apparat, så jeg håper noen har tips om hvordan jeg kan meg skaffe et slikt.
Jeg har fortsatt en del bilder fra Stjørdals sportsfront å legge ut, men om noen uker er jeg tom.

Bilde fra 1897

Dette bildet er tatt av fotograf Hage på Stjørdal i 1897. Nr to fra venstre er oldefar Johan Petter Libak. Bak på bildet står det “første halvår 1897, hos fotograf Hage, Stjørdal”

Jeg finner ingen fotograf Hage i folketellingene – og ikke forstår jeg hvilken anledning bildet er tatt. Noen som kan hjelpe meg?

Bruk Stjørdalsbilder i Bladet!

Jeg vil oppfordre Bladets redaksjon til å sette utvalgte bilder fra Stjørdalsbilder på trykk i papiravisen sammen med utvalgte kommentarer fra brukerne. Det er fremdeles en del eldre lesere som ikke har tilgang til internett og som ville sette stor pris på dette. Jeg tror også at man ville inspirere til enda mer aktivitet her på Stjørdalsbilder. En journalist kan etter noen få minutters dykk her i Stjørdalsbilders rikholdige arkiv, fylle flere sider med interessant stoff for Bladets lesere!

Stjørdalsbilder(Origo) høsten 2012.

Nye bilder fra 1980tallet er lagt ut. Kom med kommentarer og opplysninger!

Forestillinger på erværdige Solheim " På Nye Høyder " med Stjørdal Teater.Billetter Kjøper hos Byggmakker Aasen & Five

emw

Angående EMWen, kjøpte jeg den av Joar og solgte den videre etter noen år til en hollender. Han skulle bruke bilen i gaglig trafikk. Hørte ikke mere fra ham, og vet ikke mere utover dette.
Aage I. Richstad

Navn på personer på bilder.

Hvordan får jeg kommentert??? Jeg vet jo navnet på flere av dem på enkelte bilder som ennå ikke er identifisert! Fryktelig tungvindt…

Bilder fra Stjørdalens Blads arkiv.

Etter avtale med sjefredaktør Kjell-Ivar Myhr har jeg fått tilgang til “Bladets” bildearkiv. Jeg har allerede sittet noen timer nede i arkivet til Stjørdal Historielag og plukket ut en god del bilder.Etter hvert som jeg får skannet dem vil de bli lagt ut på Stjørdalsbilder.
Flere av dere har etterlyst nyere bilder, dvs. fra 70- og 80tallet.Derfor har jeg forsøkt å holde meg til det. For å være tro mot Thorbjørn Foss’ ide om holde oss 20 år tilbake i tid så er de nyeste bildene jeg kommer til å legge ut fra 1993.
Interessen for Stjørdalsbilder har vært noe laber i det siste året.Mitt ønske er at interessen tar seg opp med dette initiativet.
Ett problem gjenstår og det er tilgjengeligheten.Mange finner ikke bildene så lenge de ikke finner ikonet for Stjørdalsbilder på forsiden av nettutgaven av “Bladet”.Sjefredaktøren har lovet å gjøre noe med det.
La oss håpe på en “ny vår” for Stjørdalsbilder, og at dere er aktive med å gi opplysninger.
Lars Berg

Nok eit bilete av muleg slekt frå Stjørdal

Hei igjen,

Her har eg eit bilete som vart teke i Stjørdal. Etter alt å døme må dette vera slekt, men eg veit diverre ikkje kven det er. Har nokon av dykk kjennskap til dette biletet? Det kan hende det er av Berri-folket.

Mvh
Ragnar

Mulig slekt fra Stjørdal, Berri

Hei! Min tipp-tipp-tipp-oldefar Peder Johansen Berri vart fødd i Stjørdal i 1801. Det same året vart han teken med til Skogn Markabygda og fekk der etternamnet Støring etter den nye garden åt foreldra Johan og Dordi. Nyleg kom eg over nokre bilete frå 1800-talet, og der meiner eg ut ifrå familielikskap å ha funne denne karen. Men på biletet står det korkje namn eller dato.

Da eg kom over denne sida, tenkte eg med meg sjølv at einaste måten ein skal kunne finne ut av dette, må vera å sjå om slektningane i Stjørdal sit på same biletet. Kjenner de att desse andleta?

http://media2.origo.no/-/image/preview/1912435_h0_48x48.jpg

På forhand mange takk.

Mvh
Ragnar

Annonse